Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40417
Title: Bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động
Authors: Trần Thúy Lâm
Keywords: Trần Thúy Lâm
Phụ nữ
Lao động nữ
Kỷ luật lao động
Quyền lợi lao động nữ
Lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Đề cập việc bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động. Đây là lĩnh vực nhìn thoáng qua không thấy liên quan nhiều đến lĩnh vực đặc thù của lao động nữ nhưng thực tế lại có ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm cũng như việc làm của phụ nữ.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B5_Baovelaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.