Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40418
Title: Nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng nhìn từ góc độ xã hội và pháp lý
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nguyễn Thị Lan
Luật hôn nhân và gia đình
Ngoại tình
Phạm gian
Quan hệ ngoài hôn nhân
Nghĩa vụ chung thủy
Abstract: Tìm hiểu về nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng nhìn từ góc độ xã hội và pháp lý trong Luật hôn nhân và gia đình. Đây là cơ sở để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Do đó các văn bản cần quy định chi tiết, xây dựng cơ chế bảo vệ về xã hội và pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Phụ nữ - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2005_B4_Nghiavuchungthuycuavochong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 105,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.