Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40421
Title: Quy hoạch đất đai trong việc bảo vệ các giá trị truyền thống và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Authors: Doãn Hồng Nhung
Keywords: Tạp chí Luật học
Đất đai
Luật Đất đai
Sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất
Mục đích sử dụng đất
Quỹ đất đai
Bảo tồn quỹ đất đai
Phát triển quỹ đất đai
Phát triển kinh tế xã hội
Hiện trạng sử dụng đất
Abstract: Bài viết để cập đến vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai năm 2003.
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Luật Đất đai năm 2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD2004_B5_Quyhoachdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 144,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.