Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40429
Title: Quản lý đất đai và tài nguyên theo Luật Đất đai năm 2003.
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Tạp chí Luật học
Đất đai
Luật Đất đai
Tài nguyên
Quản lý đất đai
Hoạt động quản lý đất đai
Nguồn tài nguyên
Đất lâm nghiệp
Tài nguyên rừng
Mục đích sử dụng đất
Giao đất
Giao rừng
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Các yêu cầu đặt ra trong quản lý đất đai và các nguồn tài nguyên. (2) Nhận xét về các quy định trong Luật Đất đai năm 2003 liên quan đến các nguồn tài nguyên.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Luật Đất đai năm 2003.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD2004_B8_Quanlydatdaivatainguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.