Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40433
Title: Một số vấn đề pháp lý về sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc
Authors: Nguyễn Thị Yên
Keywords: Nguyễn Thị Yên
Liên hiệp quốc
Biện pháp trừng phat
Kinh tế
Kinh tế quốc tế
Hiến chương Liên hợp quốc
Trật tự pháp lý quốc tế
Trừng phạt quốc tế
Trừng phạt kinh tế quốc tế
Abstract: Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế trong khuôn khổ Hiến chương Liên hợp quốc là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Vì vậy có thể khẳng định vai trò không thể thay thế được của cơ chế áp dụng các biện pháp trừng phạt theo hiến chương Liên hợp quốc nhằm trừng phạt quốc gia vi phạm, chấm dứt hành vi vi phạm, bảo vệ trật tự quan hệ quốc tế hoà bình và ổn định.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san Liên hợp quốc - 2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLHQ2005_B10_Trungphatkinhtequocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 183,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.