Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40453
Title: Chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam - Tăng giá trị giảm đầu vào
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Chuyển đổi nông nghiệp
Tăng giá trị giảm đầu vào
Chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Triển vọng tăng trưởng
Abstract: Báo cáo đánh giá tổng quan những diễn biến kinh tế bên ngoài và kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Trước những thách thức và cơ hội, nền nông nghiệp cần có những định hướng chuyển đổi mạnh mẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở đổi mới sáng tạo, cung ứng ổn định, chất lượng đồng đều, đảm bảo ATTP và bảo vệ môi trường.
Publisher: Ngân hàng thế giới
Issue Date: 2016-12
Type: Báo cáo
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chuyen doi nong nghiep cua Viet Nam-Tang gia tri giam dau vao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.