Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40475
Title: Báo cáo đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư quốc gia
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Đánh giá hiệu quả
Danh mục đầu tư quốc gia
Đầu tư tài chính
Abstract: Báo cáo đánh giá hiệu quả Danh mục đầu tư quốc gia và các bài học chính từ các kết quả khảo sát giai đoạn 2012 – 2013, tiến tới đưa ra kiến nghị chính sách.
Publisher: Ngân hàng thế giới
Issue Date: 2014-9
Type: Báo cáo
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao danh gia hieu qua danh muc dau tu quo gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.