Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40479
Title: Bàn về địa vị pháp lý của thị trường giao dịch chứng khoán tập trung ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Chứng khoán
Giao dịch chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Thị trường giao dịch tập trung
Sở giao dịch chứng khoán
Abstract: Bàn về địa vị pháp lý hiện hữu của thị trường giao dịch chứng khoán tập trung ở Việt Nam và dự kiến mô hình tương lai của thị trường - một mô hình thị trường có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2006_B7_TTgiaodichchungkhoantaptrung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.