Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40482
Title: Tổng quan các vấn đề pháp lý cơ bản của công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)
Authors: Lê Mai Anh
Keywords: Lê Mai Anh
Công ước quốc tế
CEDAW
Phụ nữ
Phân biệt đối xử
Quyền con người
Nhân quyền
Chống phân biệt đối xử
Abstract: Tìm hiểu tổng quan các vấn đề pháp lý cơ bản của công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Đây là một trong những công ước quốc tế quan trọng nhất thuộc hệ thống điều ước quốc tế đa phương được ký kết trong lĩnh vực nhân quyền. Nội dung cơ bản là hướng vào những cách thức, biện pháp nhằm loại trừ mọi sự phân biệt đối với phụ nữ trong thụ hưởng các quyền con người.
Issue Date: 2006
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B1_Conguocquoctexoabophanbietdoixuvoiphunu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 189,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.