Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40489
Title: Về vấn đề sở hữu toàn dân đối với đất đai trong Luật Đất đai năm 2003.
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Tạp chí Luật học
Đất đai
Luật Đất đai
Sở hữu toàn dân
Sở hữu đất đai
Quản lý đất đai
Pháp luật về đất đai
Chính sách đất đai
Quyền sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta. (2) Quyền sử hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Luật đất đai năm 2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD2004_B12_Sohuutoandanvoidatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 182,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.