Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40491
Title: Xác định cha, mẹ, con dưới góc độ bình đẳng giới
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nguyễn Thị Lan
Bình đẳng giới
Phụ nữ
CEDAW
Quyền xác định con
Quyền nhận cha mẹ
Luật hôn nhân và gia đình
Chống phân biệt đối xử
Abstract: Bài viết nhấn mạnh tới vấn đề quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình mà trọng tâm là quyền xác định cha, mẹ, con trên cơ sở bình đẳng giới.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B8_Xacdinhchamecon-binhdanggioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 135,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.