Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40497
Title: Chế độ bảo hiểm thai sản và hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Lao động
Lao động nữ
Phụ nữ
Quyền phụ nữ
Bảo hiểm thai sản
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về chế độ bảo hiểm thai sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy có hiệu quả tài năng, trí tuệ góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B13_Chedobaohiemthaisan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 181,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.