Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40524
Title: Khái niệm chất thải và quy định về xuất nhập khẩu chất thải của Cộng hoà Liên bang Đức
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Nguyễn Văn Phương
Chất thải
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Cộng hoà Liên bang Đức
Môi trường
Luật kinh tế tuần hoàn và chất thải
Động sản
Công ước Basel
Abstract: Tìm hiểu về khái niệm chất thải và quy định về xuất nhập khẩu chất thải của Cộng hoà Liên bang Đức.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2006_B9_Quydinhxuatnhapkhauchatthai-Duc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.