Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40557
Title: Một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006
Authors: Vũ Văn Cương
Keywords: Vũ Văn Cương
Chứng khoán
Công ty chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Luật chứng khoán
Bán khống chứng khoán
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Abstract: Tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006. Luật chứng khoán mới được ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán tập trung chủ yếu tại chương VI (từ điều 59 đến điều 81 trừ điều 61 và điều 72 quy định cho công ty quản lý quỹ)
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B1_Congtychungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 182,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.