Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40560
Title: Một số vấn đề pháp lý về công ty đầu tư chứng khoán
Authors: Trần Vũ Hải
Keywords: Trần Vũ Hải
Chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
Công ty chứng khoán
Quỹ đầu tư chứng khoán
Luật chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Abstract: Tìm hiểu về công ty đầu tư chứng khoán và một số vấn đề pháp lý về công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B4_Congtydautuchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 181,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.