Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40563
Title: Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ thực trạng pháp luật và phương hướng hoàn thiện.
Authors: Trần Thúy Lâm
Keywords: Tạp chí Luật học
Phụ nữ
Quyền của phụ nữ
Bảo hiểm xã hội
Lao động nữ
Quan hệ lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Trợ cấp thai sản
Hưu trí
Abstract: Bài viết đề cập đến quy định riêng của bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ thể hiện yếu tố đặc thù của đối tượng lao động này, cụ thể: (1) Chế độ nghỉ để chăm sóc con ốm. (2) Chế độ trợ cấp thai sản. (3) Chế độ hưu trí.
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san Phụ nữ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2004_B9_Baohiemxahoi-laodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.