Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40571
Title: Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán một số nước trên thế giới
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Quản lý nhà nước
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Luật chứng khoán
Giao dịch chứng khoán
Thái Lan
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Abstract: Tìm hiểu cơ chế quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán của một số nước có nền kinh tế chuyển đổi trên thế giới như Trung Quốc, Bungari, các nước đang phát triển như Thái Lan, Hàn Quốc, và nước phát triển như Hoa Kỳ.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B10_Quanlynhanuocvechungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.