Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40598
Title: Bảo vệ người lao động làm việc trong các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Luật lao động
Môi trường lao động
Sức khoẻ người lao động
Abstract: Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2006_B1_Baovenguoilaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.