Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40608
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Giám sát
An toàn thực phẩm
Quản lý
Nguy cơ
Báo cáo
Abstract: Báo cáo đánh giá việc ban hành chính sách,pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm và đưa ra các giải pháp kiến nghị.
Publisher: Quốc hội
Issue Date: 2017-5
Type: Báo cáo
Method: Quốc hội
Language: vi
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • Bao cao giam sat an toan ve sinh thuc pham giai doan 2011 - 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • He thong VBQPPL ve ATVSTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 861,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhan luc cho cong tac quan ly ATVSTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 202,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.