Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40637
Title: Luật lao động Việt Nam thời kỳ đổi mới
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Pháp luật
Lao động
Luật lao động
Người lao động
Thị trường lao động
Quan hệ lao động
Quản lý lao động
Lao động nước ngoài
Abstract: Bình luận những ưu điểm và tồn tại của hệ thống pháp luật lao động 20 năm từ 1986 -2006. Từ đó đưa ra đề xuất để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của luật lao động trong tình hình hiện nay
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2007_B4_LuatlaodongVNthoidoimoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.