Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40657
Title: Bàn về thủ tục giải quyết các vụ án lao động và đình công.
Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng
Keywords: Tạp chí Luật học
Tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Vụ án lao động
Đình công
Thành phần tham gia tố tụng
Quan hệ pháp luật dân sự
Quan hệ pháp luật lao động
Quan hệ dân sự
Quan hệ lao động
Abstract: Bài viết đưa ra một số ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự về các vấn đề sau: (1) Thống nhất tố tụng dân sự. (2) Các quy định riêng khi giải quyết vụ án lao động.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTDS2004_B8_Giaiquyetvuanlaodong-dinhcong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.