Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40677
Title: Hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quản lý tài sản
Tổ chức tín dụng
Mua nợ
Tín dụng Việt Nam
Abstract: Cung cấp số liệu về mua nợ xấu; xử lý nợ và thu hồi nợ xấu; kết quả tài chính của các tổ chức tín dụng từ năm 2013 đến 30/4/2017.
Publisher: Thư viện Quốc hội
Issue Date: 2017-06
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoat dong cua cong ty quan ly tai san cua cac TCTDVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 225,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.