Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40687
Title: Sử dụng gián tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Lập pháp
Luật so sánh
Chuyên gia pháp lý
Văn bản quy phạm pháp luật
Người làm luật
Abstract: Đưa ra một số gợi mở để giải đáp thắc mắc trong việc sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp, và cũng là để góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng chuyên gia pháp lý nước ngoài trong hoạt động lập pháp
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2007_B3_Sudunggiantiepluatsosanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 157,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.