Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40699
Title: Luật so sánh và thực tiễn xây dựng pháp luật ngân hàng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Keywords: Nguyễn Văn Tuyến
Pháp luật
Luật so sánh
Pháp luật ngân hàng
Ngân hàng trung ương
Tổ chức tín dụng
Abstract: Đề cập những ứng dụng chủ yếu của luật so sánh trong quá trình xây dựng pháp luật ngân hàng ở Việt Nam- lĩnh vực pháp luật được xem là chịu nhiều ảnh hưởng nhất của xu hướng tự do hoá và hội nhập quốc tế hiện nay.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2007_B7_Luatsosanh-phapluatnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 155,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.