Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40709
Title: Thực tiễn đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Đền bù
Giải phóng mặt bằng
Tái định cư
Bồi thường thiệt hại
Abstract: Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng và một số kiến nghị giải pháp
Issue Date: 2017-05-29
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thuc tien ve den bu giai phong mat bang, tai dinh cu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.