Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40711
Title: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay
Keywords: Tiếp xúc cử tri
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Đánh giá thực trạng pháp luật và quy trình tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội ; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy trình về tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tiep xuc cu tri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.