Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40713
Title: Tỉ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiện nay
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Doanh nghiệp
Đầu tư vào nông nghiệp
Thu hút đầu tư
Nông nghiệp
Abstract: Tổng hợp tình hình doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và những giải pháp chủ yếu thu hút đầu tư của doanh nghiệp thời gian tới.
Issue Date: 2017-05-26
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tinh hinh doanh nghiep dau tu vao linh vuc nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 183,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.