Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40722
Title: Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm dân sự.
Authors: Trần Phương Thảo
Keywords: Tạp chí Luật học
Tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Thủ tục phúc thẩm dân sự
Chế độ xét xử hai cấp
Tuyên án sơ thẩm
Kháng cáo
Quyết định sơ thẩm
Thời hạn kháng cáo
Viện kiểm sát
Thời hạn kháng nghị bản án
Vụ án dân sự
Abstract: Bài viết đề cập đến một số ý kiến liên quan đến vấn đề kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, bao gồm: (1) Đối tượng của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. (2) Về thời hạn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. (3) Về thời hạn kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm dân sự của viện kiểm sát. (4) Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quá hạn. (5) Hậu quá pháp lí sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san góp ý Dự thảo Bộ luật tố dụng dân sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTDS2004_B11_Khangnghi-khangcao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 127,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.