Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40732
Title: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động và đình công
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Lao động
Tranh chấp lao động
Đình công
Giải quyết tranh chấp lao động
Giải quyết đình công
Abstract: Trình bày một vài điểm mới về nội dung của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động và đình công.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 2tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2007_B9_Suadoiboluatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 156,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.