Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40736
Title: Phòng ngừa tội phạm trong tội phạm học
Authors: Nguyễn Ngọc Hòa
Keywords: Nguyễn Ngọc Hòa
Pháp luật
Tội phạm
Tội phạm học
Phòng ngừa tội phạm
Chống tội phạm
Abstract: Tìm hiểu về khái niệm phòng ngừa tội phạm, nội dung cơ bản của lý luận phòng ngừa tội phạm và hướng phòng ngừa tội phạm. Muốn phòng ngừa tội phạm hiệu quả và bền vững cần phải ưu tiên các biện pháp phòng ngừa tội phạm tác động trực tiếp theo hướng loại trừ hoặc hạn chế tác dụng của các nguyên nhân của tội phạm thuộc về tình huống tiêu cực của môi trường xã hội.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2007_B4_Phongnguatoiphamhoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.