Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40737
Title: Hoãn và tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm dân sự
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Bùi Thị Huyền
Tòa án
Phiên tòa sơ thẩm
Sơ thẩm dân sự
Hoãn phiên tòa
Tạm ngừng phiên tòa
Abstract: Hoãn và trạm ngừng phiên tòa là hai khả năng khác nhau có thể xảy ra tại phiên tòa. Bài viết sẽ phân biệt hai trường hợp này một cách cụ thể và rõ ràng.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2007_B5_Hoan,tamngungtoansotham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 164,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.