Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40755
Title: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành
Authors: Nguyễn Ngọc Bích
Keywords: Nguyễn Ngọc Bích
Pháp luật
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Thẩm quyền xử phạt
Quản lý hành chính nhà nước
Abstract: Trình bày một số ý kiến về những hạn chế của pháp luật trong quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Những hạn chế này đã gây ùn tắc trong việc xử phạt và làm cho hiệu quả của xử phạt không cao. Để nâng cao hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính cần khắc phục những bất cập hiện có, góp phần làm cho quy định của pháp luật khách quan, khoa học và hoàn thiện hơn.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B1_Thamquyenxuphatviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 153,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.