Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40759
Title: Về sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà sơ thẩm dân sự
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Bùi Thị Huyền
Toà án
Phiên toà sơ thẩm
Sơ thẩm dân sự
Đương sự
Hoà giải
Hội đồng xét xử
Tố tụng dân sự
Abstract: Phân tích để làm rõ về sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà sơ thẩm dân sự.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B4_Thoathuanduongsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.