Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40766
Title: Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2007
Authors: Vũ Hồng Anh
Keywords: Vũ Hồng Anh
Quốc hội
Bầu cử
Đại biểu
Quốc hội khoá XII
Abstract: Bài viết làm rõ những bất cập cần có sự điều chỉnh trong các quy định của pháp luật cũng như trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B10_BaucuDBQH2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 114,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.