Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40771
Title: Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Authors: Chính phủ
Keywords: Nghị định
Đối tác công -tư
Đầu tư
Abstract: Văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ
Issue Date: 2015-02-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghidinh_PPP hình thưc đoi tac cong-tu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.