Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40774
Title: Quan hệ ASEAN - Trung Quốc và những tác động tới quan hệ Việt - Trung
Authors: Chu Mạnh Hùng
Keywords: Chu Mạnh Hùng
ASEAN
Trung Quốc
Việt Nam
An ninh khu vực
Hợp tác an ninh
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa ASEAN - Trung Quốc và những tác động tới quan hệ Việt - Trung, từ đó tạo ra những cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong quá trình hội nhập cùng cộng đồng quốc tế.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B3_QuanheASEAN-Trungquoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 179,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.