Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40776
Title: Cải cách tư pháp ở Anh và những ý kiến về cải cách tư pháp ở Việt Nam trong thời gian tới
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Tư pháp
Cải cách tư pháp
Anh
Việt Nam
Toà án
Cơ quan công tố
Thi hành án
Abstract: Bàn về một số khía cạnh nổi cộm trong cải cách tư pháp ở Anh trong vài thập kỷ qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Những bài học này có liên quan đến việc thành lập cơ quan công tố độc lập, tới sự độc lập của toà án, cuối cùng là thống nhất quản lý công tác thoi hành án ở Việt Nam.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B9_CaicachtuphapoAnh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 174,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.