Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40777
Title: Quan hệ Việt Nam và hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Nguyễn Thị Kim Ngân
Keywords: Nguyễn Thị Kim Ngân
ASEAN
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Việt Nam - ASEAN
Hợp tác an ninh
Hợp tác chính trị
Hợp tác kinh tế
Hợp tác thương mại
Abstract: Tìm hiểu những chặng đường đã qua trong mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN; Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN; và làm rõ một số nội dung hợp tác chính của quan hệ Việt Nam và ASEAN.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B5_QuanheVN-ASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.