Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40813
Title: Những bất cập về thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự và hướng hoàn thiện
Authors: Hoàng Thị Minh Sơn
Keywords: Hoàng Thị Minh Sơn
Hình sự
Tố tụng hình sự
Thủ tục rút gọn
Bộ luật tố tụng hình sự
Abstract: Bài viết nêu những bất cập về thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự. Tuy thủ tục rút gọn có nhiều ưu việt, khắc phụ được tồn đọng án kéo dài, nhưng để tăng hiệu quả thì cần tiếp tục nghiên cứu khắc phục hạn chế và sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu của việc giải quyết vụ án theo thủ tục này được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2007
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2007_B8_Thutucrutgon-TTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 126,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.