Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40822
Title: Những quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn Thành Long
Keywords: Nguyễn Thành Long
Pháp luật
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tín dụng
Tín dụng ngân hàng
Bảo đảm tiền vay
Abstract: Làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B6-Hoatdongchovaydoivoidoanhnghiepnhovavua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.