Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40857
Title: Thẩm quyền xét xử hình sự của Tòa án nhân dân cấp huyện theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.
Authors: Hoàng Văn Hạnh
Keywords: Tạp chí Luật học
Luật tố tụng hình sự
Tố tụng hình sự
Thẩm quyền xét xử hình sự
Tòa án nhân dân cấp huyện
Vụ án hình sự
Vụ án có tính chất quan trọng
Tòa án
Viện kiểm sát
Xâm phạm an ninh quốc gia
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề sau: (1) Vai trò của tòa án nhân dân cấp huyện. (2) Những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thẩm quyền xét xử hình sự của tòa án nhân dân cấp huyện. (3) Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Bộ luật tố tụng hình sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTHS2004_B3_Thamquyenxetxuhinhsu-TAHuyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 179,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.