Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40864
Title: Điều kiện xây dựng, phát triển thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Bùi Thanh Lam
Keywords: Bùi Thanh Lam
Kinh tế
M&A
Mua bán và sáp nhập
Doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Hợp đồng mua bán và sáp nhập
Abstract: Bài viết tìm hiểu về thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Trình bày những điều kiện xây dựng, phát triển thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2008_B2_Muabansapnhapdoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 271,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.