Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Mạnh Tường-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40881-
dc.description.abstractPhân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.-
dc.format.extent5tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectNguyễn Mạnh Tườngvi
dc.subjectXã hộivi
dc.subjectGiớivi
dc.subjectBình đẳng giớivi
dc.subjectPhụ nữvi
dc.subjectQuyền con ngườivi
dc.subjectQuyền phụ nữvi
dc.titleTriết lý về con người và nhận thức về giớivi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTạp chí Luật học số 3-2008-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2008_B9_Trietlycongnguoivanhanthucvegioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 156,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.