Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Hiền Phương-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40892-
dc.description.abstractTrình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ thu nhập của người lao động; Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ.-
dc.format.extent9tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectNguyễn Hiền Phươngvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi
dc.subjectAn sinh xã hộivi
dc.subjectBảo hiểm thất nghiệpvi
dc.subjectNgười lao độngvi
dc.subjectQuỹ bảo hiểm xã hộivi
dc.titleVề các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hộivi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTaopj chí Luật học số 6-2008-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2008_B4_HoanthienPLBHXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.