Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40897
Title: Phong tục tập quán Việt Nam trong mối quan hệ với những quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
Authors: Vũ Thị Hồng Yến
Keywords: Vũ Thị Hồng Yến
Pháp luật
Phọng tục tập quán
Hiến mô
Hiến bộ phận cơ thể người
Hiến xác
Abstract: Tìm hiểu vài nét về đặc trưng phong tục tập quán của người Việt Nam, qua đó làm rõ mối quan hệ hay sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa phong tục, tập quán với với những quy định về về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2008_B8_PhongtucVnvoiviecghepcothenguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 192,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.