Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40899
Title: Về công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Nguyễn Trung Tín
Toà án
Bản án dân sự
Quyết định dân sự
Toà án nước ngoài
Trọng tài nước ngoài
Abstract: Nghiên cứu khái niệm công nhận và thực thi các quyết định của toà án và trọng tài nước ngoài; Ý nghĩa của việc công nhận và thi hành quyết định của toà án và trọng tài nước ngoài.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2006_B8_Congnhanvathihanhbanan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 677,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.