Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40916
Title: Cộng đồng an ninh ASEAN
Authors: Lê Mai Anh
Keywords: Lê Mai Anh
ASEAN
An ninh
Cộng đồng an ninh ASEAN
ASC
Abstract: Tìm hiểu bối cảnh hình thành, các nguyên tắc và phương châm chỉ đạo xây dựng và cơ cấu của cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2008_B3_Congdonganninhasean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 153,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.