Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40922
Title: Hiệp hội cảnh sát các nước ASEAN - Mô hình hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia
Authors: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Đức Phúc
Keywords: ASEAN
Hiệp hội cảnh sát các nước ASEAN
ASEANAOPL
Tội phạm
Tội phạm xuyên quốc gia
Cảnh sát
Abstract: Tìm hiểu quá trình hình thành, mục tiêu và nguyên tắc của ASEANAOPL; cơ chế và những lĩnh vực hoạt động chính của ASEANAOPL; Nghiên cứu quan hệ hợp tác Việt Nam - ASEANAOPL và ảnh hưởng của Hiến chương ASEAN đến ASEANAOPL.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2008_B10_HiephoicanhsatAsean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.