Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40980
Title: Tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em
Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng, Nhâm Thuý Lan
Keywords: Pháp luật
Bạo lực
Phòng chống bạo lực
Phụ nữ
Trẻ em
Người gây bạo lực
Luật phòng chống bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình
Abstract: Phân tích một cách tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Với các quy định hiện hành về bạo lực và biện pháp phòng chống bạo lực, đặc biệt là đưa vào thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta hy vọng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em sẽ ngày càng giảm trong xã hội.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B1_Baoluc-phongchongbaoluc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 174,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.