Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41056
Title: Bản chất của cơ chế thực thi quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Nguyễn Thị Dung
Doanh nghiệp
Sở hữu nhà nước
Quyền đại diện
Doanh nghiệp có vốn nhà nước
Chủ sở hữu doanh nghiệp
Kinh tế
Abstract: Nghiên cưu bản chất, đặc điểm của cơ chế thực thi quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước; phân loại cơ chế thực thi quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2009_B2_cochethucthiquyendaidien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 167,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.